Is afstand voor Caboose een bezwaar?

Wij hebben geen bezwaar tegen reisafstanden. Het hoort erbij. Wij reizen altijd samen in onze bandbus en dat is altijd gezellig. Wij vragen wel een kilometer toeslag.

Terug naar optredens