Het instrumentarium moet via een trap of een lift naar boven. Is dat een bezwaar?

Liften zijn geen probleem. Wel dienen wij dit van tevoren te weten in verband met de extra tijd die het zal kosten om het instrumentarium te versjouwen. Trappen zijn wel bezwaarlijk (en dan alleen als er geen lift is). Afhankelijk van de hoeveelheid extra tijd die ons dit gaat kosten, rekenen wij in overleg een meerprijs van 200 euro. Het kan ook zijn dat wij vragen om extra sjouwhulp van de zijde van jullie als opdrachtgever, voor en na afloop van het optreden. In dat geval is het belangrijk dat deze personen zich als “BOB” gedragen en dus niet beschonken zijn 😉

Terug naar optredens