Aan welke eisen moet een kleedkamer voldoen?

De kleedkamer moet afsluitbaar zijn. Er moet ruimte (en dito stoelen) zijn voor 11 personen (bandleden + geluidstechnici). Het is fijn als er een spiegel aanwezig is en een koelkast met (non-alcoholische) dranken.

Hebben jullie een kleedkamer nodig?

Ja, we hebben een ingerichte en afsluitbare kleedkamer nodig met ruimte voor tenminste 11 personen (bandleden + geluidstechnici). Het is fijn als er een spiegel aanwezig is en een koelkast met (non-alcoholische) dranken.

Is afstand voor Caboose een bezwaar?

Wij hebben geen bezwaar tegen reisafstanden. Het hoort erbij. Wij reizen altijd samen in onze bandbus en dat is altijd gezellig. Wij vragen wel een kilometer toeslag.

Het instrumentarium moet via een trap of een lift naar boven. Is dat een bezwaar?

Liften zijn geen probleem. Wel dienen wij dit van tevoren te weten in verband met de extra tijd die het zal kosten om het instrumentarium te versjouwen. Trappen zijn wel bezwaarlijk (en dan alleen als er geen lift is). Afhankelijk van de hoeveelheid extra tijd die ons dit gaat kosten, rekenen wij in overleg een meerprijs van 200 euro. Het kan ook zijn dat wij vragen om extra sjouwhulp van de zijde van jullie als opdrachtgever, voor en na afloop van het optreden. In dat geval is het belangrijk dat deze personen zich als “BOB” gedragen en dus niet beschonken zijn 😉

Het is niet mogelijk om voor de deur uit te laden met de spullen van de band. Wat dan?

Als er obstakels zijn (zoals kasteelpoorten, ophaalbruggen, voetgangersgebied, klappaaltjes, een onverharde weg) is dat op zich niet een probleem. Wel dienen wij dit van tevoren te weten in verband met de extra tijd die het zal kosten om het instrumentarium te versjouwen. Afhankelijk van de hoeveelheid extra tijd die ons dit gaat kosten, rekenen wij in overleg een meerprijs van 200 euro.